Anunț privind rezultatul final obținut la concursul organizat în data de 10.01.2022 în vederea ocupării prin promovare a unor funcții publice de conducere vacante

Rezultatul final al concursului:  
Funcţia publică:   Șef Birou Recuperare Executare Silită  
Numele şi prenumele  candidatului Punctajul  final al concursului Rezultatul***)
      1.       35129/21.12.2021 172,40 Admis
Funcţia publică:   Șef Birou Taxe și Impozite
Numele şi prenumele  candidatului Punctajul  final al concursului Rezultatul***)
  1.    35131/21.12.2021    
166,00 Admis

 

 

 

Secretar:     Lazăr Marioara – consilier principal.

 

 

 

Afişat astăzi, 12.01.2022, ora 12,00 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.