ANUNȚ privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 10.01.2022 în vederea ocupării prin promovare a unor funcții publice de conducere vacante

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

 

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartimentul/Biroul Rezultatul selecţiei dosarelor
Admis Respins
1 35129/21.12.2021 ȘEF BIROU   CLS.I, GR.II Birou  Recuperare  Executare  Silită Admis
2 35131/21.12.2021 ȘEF BIROU   CLS.I, GR.II Birou Impozite și Taxe Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 10 ianuarie 2022, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

  

 

 

 

 

 

      

Secretar:     Lazăr Marioara – consilier principal.

 

 

 

 

 

Afişat astăzi, 05.01.2022, ora 13.00, la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.