Consultarea publică privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de Îngrijire Persoane Vârstnice la domiciliu”

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare publică, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de Îngrijire Persoane Vârstnice la domiciliu.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: office@primaria-medgidia.ro sau pot înregistra adrese scrise la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, cu sediul în str. Decebal nr. 35 până la data de 28 ianuarie 2022.

 

REGULAMENT SERVICIU INGRIJIRE