Anunţ privind rezultatele la proba interviu a concursului organizat în data de 06.12.2021 în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacantă

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat

Funcţia publică

pentru care candidează

Serviciul

Punctaj

 proba interviu

Admis/Respins

1 31890/22.11.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Serviciul Monitorizare Servicii Publice 71,66 Admis

 

 

  • Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului la proba interviu, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

 

 

Secretar:     Lazăr Marioara – consilier principal

 

 

Afişat astăzi, 09.12.2021, ora 12,00  la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.