Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 10.12.2021 în vederea promovării în grad profesional

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartimentul Rezultatul selecţiei dosarelor
1. 32167 Consilier principal Compartiment Stare Civilă Admis
2. 32416 Consilier superior Compartiment Informare Debite și Evidență Amenzi Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 10 decembrie 2021, ora 10,00, la sediul Primǎriei Municipiului Medgidia.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

 

Secretar comisie concurs:  Badea Violeta – consilier superior

 

 

   

 

 

  • Afişat astăzi, 03.12.2021, ora 10,00, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia.