Proiectul Ordinii de zi privind ședința ordinară din data de 30 septembrie 2021, orele 16:30

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr. 152/16.09.2021 pentru validarea Dispoziției primarului nr. 982/15.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2021.
 2. Proiect de hotărâre nr. 153/16.09.2021 pentru validarea Dispoziției primarului nr. 983/16.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia, pe anul 2021.
 3. Proiect de hotărâre nr. 154/16.09.2021 pentru validarea Dispoziției primarului nr. 984/16.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Medgidia, pe anul 2021.
 4. Proiect de hotărâre nr. 155/16.09.2021 privind modificarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Medgidia în conformitate cu Legea nr. 350/2005 și aprobarea Programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile la nivelul municipiului Medgidia, pe anul 2021, în condițiile Legii nr. 350/2005.
 5. Proiect de hotărâre nr. 156/16.09.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 117/29.07.2021.
 6. Proiect de hotărâre nr. 157/16.09.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 118/29.07.2021.
 7. Proiect de hotărâre nr. 158/16.09.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 119/29.07.2021.
 8. Proiect de hotărâre nr. 159/16.09.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 120/29.07.2021.
 9. Proiect de hotărâre nr. 160/16.09.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 121/29.07.2021.
 10. Proiect de hotărâre nr. 161/16.09.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 122/29.07.2021.
 11. Proiect de hotărâre nr. 162/16.09.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 123/29.07.2021.
 12. Proiect de hotărâre nr. 163/16.09.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110430 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110430.
 13. Proiect de hotărâre nr. 164/16.09.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106065 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106065.
 14. Proiect de hotărâre nr. 165/16.09.2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren intravilan în suprafață de 11358 mp, având număr cadastral 106495 și înscris în Cartea funciară nr. 106495 a unității administrativ – teritoriale Medgidia.
 15. Proiect de hotărâre nr. 166/16.09.2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren intravilan în suprafață de 3282 mp, având număr cadastral 105710 și înscris în Cartea funciară nr. 105710 a unității administrativ – teritoriale Medgidia.
 16. Proiect de hotărâre nr. 167/16.09.2021 privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 230/01.11.2016.
 17. Proiect de hotărâre nr. 168/17.09.2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren intravilan în suprafață de 13497 mp, având număr cadastral 110245 și înscris în Cartea funciară nr. 110245 a unității administrativ – teritoriale Medgidia.
 18. Proiect de hotărâre nr. 169/21.09.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110432 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110432.
 19. Proiect de hotărâre nr. 170/29.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, pe anul 2021.
 20. Proiect de hotărâre nr. 171/29.09.2021 privind aprobarea actualizării valorii restului de executat din contractul de lucrări pentru obiectivul de investiție „Construire creșă în municipiul Medgidia, județul Constanța”.
 21. Proiect de hotărâre nr. 172/29.09.2021 privind aprobarea actualizării valorii restului de executat din contractele de lucrări pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Medgidia, str. Ion Creangă, nr. 18, LOT 1, Medgidia, județul Constanța”.
 22. Proiect de hotărâre nr. 173/29.09.2021 privind aprobarea actualizării valorii restului de executat din contractul de lucrări pentru obiectivul de investiție „Amenajare Parc IMUM în municipiul Medgidia, județul Constanța”.
 23. Proiect de hotărâre nr. 174/29.09.2021 privind aprobarea actualizării valorii restului de executat din contractul de lucrări pentru obiectivul de investiție „Lucrări de asfaltare a unor suprafețe carosabile din municipiul Medgidia, județul Constanța”.

 

 

INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia