ANUNȚ DE ATRIBUIRE – „Servicii de restaurant și catering pentru organizare de evenimente/seminarii/reuniuni aparținând Municipiului Medgidia”

Autoritatea contractantă: Municipiul Medgidia

Adresa: Str. Decebal, nr. 35, localitatea Medgidia, județul Constanța, Cod postal 905600, office@primaria-medgidia.ro, tel. 0241/812300, fax 0241/810619

 

Denumire acord cadru: Servicii de restaurant și catering pentru organizare de evenimente/seminarii/reuniuni aparținând Municipiului Medgidia

 

Tip acord cadru: Servicii

Coduri CPV:

55520000-1 – Servicii de catering (Rev. 2)

55300000-3 – Servicii de restaurant şi de servire a mâncării (Rev. 2)

 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Invitație de atribuire: nr. 22557/25.08.2021, în conformitate cu normele procedurale interne pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzută în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoare estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. 1 lit. d, cuprinsă în intervalul 135.060 lei până la 3.506.625 lei.

 

Număr oferte depuse: 4

 

Valoare estimată totală: 1.000.000 lei fără TVA

Valoare încheiere acord cadru și ofertanți câștigători:

  • 775.045,87 lei fără TVA – SC HERMES SRL cu sediul social în Municipiul Medgidia, str. Republicii, bloc D9, etaj P, județul Constanța
  • 918.800 lei fără TVA – SC RIX & GEO FOOD SRL cu sediul social în Municipiul Medgidia, str. Spitalului, nr. 4, cam. 1, bloc S2, etaj 4, ap. 30, județul Constanța
  • 962.100 lei fără TVA – LA CHIFTEA DELIVERY SRL cu sediul social în Municipiul Medgidia, Bulevardul Independenței, nr. 75+89+89A, județul Constanța

 

Reprezentantul Autorității Contractante,

PRIMAR

VRABIE VALENTIN