Anunţ privind rezultatele la proba practică susţinută în data de 28.09.2021 ȋn cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante la D.G.D.P.P., Primăria Municipiului Medgidia

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul contractual de execuţie pentru care candidează Punctaj

 proba practică

Admis/Respins pentru proba interviu
CANDIDAŢI ADMIŞI

 

1. BUDURUŢĂ VIRGIL-ILIE

 

Muncitor, treapta prof. II,

Serv. De Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Producţie, Reglementări Rutiere-Infrastructură şi de Administrare şi Ȋntreţinere Parcuri, Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă

81,66 ADMIS
2. ANGHEL MIHAELA

 

Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Complex Sportiv şi Hotelier “Iftimie Ilisei”

74,33 ADMIS
3. NEACŞU ION

 

Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Baze Sportive

72,33 ADMIS
4. LIAHU VIOREL

 

Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Cimitire

69,33 ADMIS
CANDIDAŢI RESPINŞI

 

1. STOICA FLORIAN

 

Muncitor, treapta prof. II,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Producţie, Reglementări Rutiere-Infrastructură şi de Administrare şi Ȋntreţinere Parcuri, Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă

40 RESPINS
2. CLINCIU DANIEL

 

Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Baze Sportive

39,66 RESPINS
3. CHIRU CRISTINA-OLIVIA

 

Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Cimitire

39,33 RESPINS
4. JIANU CONSTANTIN

 

Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Baze Sportive

38,33 RESPINS
5. VECLIUC VALENTINA

 

Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Complex Sportiv şi Hotelier “Iftimie Ilisei”

32 RESPINS
CANDIDAŢI ABSENŢI

 

1. VOICU FĂNEL

 

Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Cimitire

  ABSENT
2. VOICU MIHAELA

 

Muncitor, treapta prof. IV,

Serviciul de Administrare şi Ȋntreţinere

Compartimentul de Administrare şi Ȋntreținere Cimitire

  ABSENT

 

 

Candidaţii declaraţi admiși vor susţine proba interviu la data de 30.09.2021, ora 1000.

Candidaţii nemulțumiți de punctajul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afişării prezentei.

 

Afişat astăzi, 28.09.2021, ora  1530, la sediul D.G.D.P.P. – Primăria Municipiului Medgidia şi pe site-ul Primăriei Municipiului Medgidia: www.primaria-medgidia.ro.