Raport procedură – „Servicii de restaurant și catering pentru organizare de evenimente/seminarii/reuniuni aparținând Municipiului Medgidia”

Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat în prezentul Raport al Procedurii

HOTĂRĂŞTE

Declară câștigătoare ofertele depuse de SC HERMES SRL; SC RIX & GEO FOOD SRL, LA CHIFTEA DELIVERY SRL și stabilește încheierea acordului-cadru având ca obiect achiziționarea unor Servicii de restaurant și catering pentru organizare de evenimente/seminarii/reuniuni aparținând Municipiului Medgidia”, să se realizeze cu cei trei ofertanți ale căror oferte au fost declarate admisibile, clasate pe primele trei locuri în urma aplicării criteriului de atribuire, respectiv prețul cel mai scăzut raportat la cantitățile și valorile maxime ale acordului-cadru.

Raportul procedurii poate fi descărcat din următorul link: Raport procedura servicii restaurant si catering