Raport procedura – Servicii de organizare a unei editii a Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity”, cod proiect RO-BG 423, lot 1-Servicii artistice si lot. 2-Reconstituiri istorice, cod CPV Servicii artistice (Rev.2) –92312000-1, Servicii de organizare evenimente culturale- 79952100-3

Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat în prezentul Raport al Procedurii.
HOTĂRĂŞTE:

Pentru lotul 1- Anularea procedurii, intrucat nu a fost depusa nicio oferta pana la momentul deschiderii;
Pentru lotul 2: Achizitionarea „Servicii de organizare a unei editii a Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity”, cod proiect RO-BG 423-Reconstituiri istorice”, lot 2, cod CPV 79952100-3 de la ofertantul ASOCIATIA CULTURALA TOMIS, in valoare de 397.436 lei fara TVA, oferta ce corespunde cu cerintele autoritatii contractante.

Raportul procedurii poate fi descărcat din următorul link: raport procedura ASOCIATIA CULTURALA TOMIS