Anunţ privind rezultatele la proba interviu a concursului organizat în data de 19.07.2021 în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează

Compartiment /Birou Punctaj

 proba interviu

Admis/Respins
1 17669/05.07.2021 REFERENT  Cls. III,

Grad.prof. debutant

Comp.Petiții și Transmitere Date Mijloace de Transport 93 Admis
2 17271/30.06.2021 AUDITOR Cls.I, Grad.prof.superior Comp.Audit 96 Admis
3 16820/24.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. superior

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice 90,33 Admis
4 16483/22.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Registratură și Consiliere Contribuabili 88,33 Admis
5 17134/29.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. principal

Comp.Inspecție Fiscală 90,33 Admis
6 17099/29.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. asistent

Comp.Constatare și Impunere Persoane Fizice 94,67 Admis
7 17217/29.06.2021 REFERENT Cls.III,

Grad.prof. debutant

Comp.Colectare Creanțe 91,67 Admis
8 16780/24.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Juridice 92,67 Admis
9 16880/25.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Informare Debite și Evidență Amenzi 94,33 Admis
10 16605/23.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Urmărire Executare Silită Persoane Fizice 92,67 Admis
11 16705/23.06.2021 CONSILIER Cls.I,

Grad.prof. debutant

Comp.Inspecție Fiscală 94,33 Admis
  • Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului la proba interviu, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

 

COMISIA DE CONCURS

 

Preşedinte: Curt-Veli Laura – șef  serviciu

Membrii:    Arif Mădălina Adriana – șef  serviciu

                    Vasile Adrian – șef  birou

Secretar:     Lazăr Marioara – consilier principal.

 

 

Afişat astăzi, 22.07.2021, ora 15,30  la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.