Anunț consultare asupra Propunerilor Preliminare Plan Urbanistic Zonal – Reglementări zona mixtă, locuințe colective cu spații comerciale la parter

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare asupra propunerilor preliminare PLAN URBANISTIC ZONAL – Reglementări zona mixtă, locuințe colective cu spații comericale la parter.

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ în perioada 12.07.2021 – 29.07.2021.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro, în intervalul menționat mai sus.

PUZ 12.07.2021