Consultare publică privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Medgidia”

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare publică, pentru aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Medgidia”.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: office@primaria-medgidia.ro sau pot înregistra adrese scrise la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, cu sediul în str. Decebal nr. 35 până la data de 24 iulie 2021.

Regulament de Organizare si Functionare