Anunț intenție elaborare Plan Urbanistic Zonal Imobil teren – parcela A 553/3a, având nr. cadastral 105528

Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare și informare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal Imobil teren – parcela A 553/3a, având nr. cadastral 105528.

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ în perioada 10.06.2021 – 23.06.2021.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro, în intervalul menționat mai sus.

Intentie de elaborare