Anunț de elaborare documentației de urbanism pentru PUZ generat de imobil teren cu număr cadastral 109450

Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare și informare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, pentru elaborarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – generat de imobil teren cu număr cadastral 109450.

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ în perioada 08.06.2021 – 17.06.2021

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro, în intervalul menționat mai sus.

Plan de incadrare

Raport de specialitate

Reglementari urbanistice

Retele edilitare