Consultare publică privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Medgidia în conformitate cu Legea 350/2005

Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, pentru aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Medgidia în conformitate cu Legea 350/2005.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: office@primaria-medgidia.ro sau pot înregistra adrese scrise la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, cu sediul în str. Decebal nr. 35 până la data de 22 aprilie 2021.

REGULAMENT SECTIUNEA 1 DISPOZITII GENERALE

REGULAMENT SECTIUNEA 2 COMISIA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR ȘI COMISIA DE EVALUARE A CONTESTATIILOR

REGULAMENT SECTIUNEA 3 DOCUMENTAŢIA PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA PROPUNERII DE PROIECT GHIDUL SOLICITANTULUI

REGULAMENT SECTIUNEA 4 GHID DE CONTRACTARE ȘI DE DECONTARE A CHELTUIELILOR

REGULAMENT – ANEXE