Anunț public privind măsurile de mediu și climă din PNDR

În contextul intensificării acțiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole privitor la măsurile de mediu și climă din PNDR, prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor care furnizează comunității servicii publice adoptând practici agricole prietenoase cu mediul, aducem la cunoștință că au fost elaborate și actualizate documentele informative și de ghidare aplicabile în anul 2021.

Acestea pot fi consultate la următoarea adresă:

https://madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2021.html