Anunţ privind rezultatele la proba scrisă a examenului organizat în data de 25.02.2021 în vederea promovării în grad profesional

 

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1. 4088 Consilier I/superior Compartiment Urbanism 94 Admis
2. 3308 Consilier I/principal Compartiment Buget 93,67 Admis
3. 3797 Consilier I/superior Compartiment Asistență Socială Persoane cu Handicap 83,50 Admis

 

 

 

   Secretarul comisiei:

 Badea Violeta

 

 

 

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 25.02.2021, ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, conform art. 56 alin.(3).