Niculae Păun, ales în funcția de viceprimar al municipiului Medgidia

Miercuri, 04 noiembrie 2020, a avut loc prima ședință a noului Consiliu Local al municipiului Medgidia, în cadrul căreia Niculae Păun (ALDE) a fost ales cu unanimitate de voturi în funcția de viceprimar al municipiului.

În cadrul ședinței au depus jurământul consilierii Mircea Oancă (PNL), Menan Samir (PNL) și Florea Elena (PNL).

Tot ieri a fost votată și componența comisiilor de specialitate după cum urmează:

  • Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură:

Copilu Viorel (PNL) – președinte, Rapciuc Bogdan (PNL) – secretar, Arslan Ozgün (PNL), Scabatura Denis Adrian (PNL), Adrian Bereș (PSD);

  • Comisia pentru probleme de amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice și protecția mediului, conservarea monumentelor istorice, arhitectură și urbanism:

Niculae Păun (ALDE) – președinte, Florea Elena (PNL) – secretar, Mircea Oancă (PNL), Arslan Ozgün (PNL), Sorin Radu Elvis (PSD);

  • Comisia pentru probleme de administrație publică locală, juridic și de disciplină, repectarea drepturilor și libertăților cetățenilor:

Anton Marian Valentin (PNL) – președinte, Metin Omer (PNL) – secretar, Menan Samir (PNL), Moșescu Bogdan Marian (USR), Vlădescu Luminița (PSD);

  • Comisia pentru probleme de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale și culte:

Zisu Constantin (PNL) – președinte, Sorina Eftimi (PNL) – secretar, Teodorescu Valeriu Romeo (PNL), Daniela Daniel (ALDE), Lupu Ionuț (USR).