Proiectul ordinii de zi -Anexă a dispoziției nr. 601/23.07.2020 privind convocarea ședinţei ordinare a C.L.M. pentru data de 30 iulie 2020, ora 17.00

Proiectul de hotărâre nr. 73 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, C, D

Proiectul de hotărâre nr. 87 privind aprobarea solicitării Guvernului României de transmitere a unei suprafețe de 5 ha din imobilul 387 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Medgidia, județ Constanța, în vederea extinderii Cimitirului Ortodox Medgidia – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

Proiectul de hotărâre nr. 88  privind Încetarea valabilității HCL nr. 35/18.04.2019 și a HCL nr. 57/18.06.2019– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B, C, D

Proiectul de hotărâre nr. 89  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2020– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiectul de hotărâre nr. 90 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, pentru anul 2020– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiectul de hotărâre nr. 91  privind darea în folosință gratuită a terenului aparținând domeniului public și privat al municipiului Medgidia, în vederea construirii și punerii în funcțiune a Sistemului Regional de alimentare cu apă Constanța (Reabilitare sursa Medgidia. Aducțiune Medgidia-Gospodăria de apă Constanța Sud) din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020” – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

Proiectul de hotărâre nr. 92 privind aprobarea preluării unor bunuri domeniu public al municipiului Medgidia aflate în administrarea SC Apollo Ecoterm SRL și transferul acestora în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

Proiectul de hotărâre nr. 93 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Școala Gimnazială „I. L. Caragiale” din Municipiul Medgidia, județul Constanța”  – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

Proiectul de hotărâre nr. 94 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI, a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Școala Primară Iuliu Prodan din satul Valea-Dacilor, Municipiul Medgidia, județul Constanța” – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

Proiectul de hotărâre nr. 95 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Școala Gimnazială Spiru Haret  din Municipiul Medgidia, județul Constanța”  – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

Proiectul de hotărâre nr. 96 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Liceu Tehnologic Dragomir Hurmuzescu din Municipiul Medgidia, județul Constanța”  – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

Proiectul de hotărâre nr. 97 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI, a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Școala Gimnazială Mircea Dragomirescu din Municipiul Medgidia, județul Constanța” – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

Proiectul de hotărâre nr. 98 privind aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniţei nr. 3 din municipiul Medgidia, județul Constanța” faza P.T.H. – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B

Proiectul de hotărâre nr. 99 privind aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniţei nr. 8 din municipiul Medgidia, judeţul Constanța” faza P.T.H. – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B

Proiectul de hotărâre nr. 100 privind aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniţei Valea Dacilor din municipiul Medgidia, judeţul Constanţa” faza P.T.H. – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B

Proiectul de hotărâre nr. 101 privind nominalizarea delegatului Consiliului Local al municipiului Medgidia, în Comisia Locală de recrutare-încorporare – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B, C, D