Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale din cadrul D.G.D.P.P. Medgidia

Primăria Mun. Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează  concurs la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, ȋn perioada 25.02.2020-28.02.2020, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale:

Post contractual de conducere:

 • Şef Serviciu, gradul profesional II, Serviciul Patrimoniu și Fond Locativ, vacant ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;

Posturi contractuale de execuţie:

 • Inspector de specialitate, gradul profesional II, vacant la Compartimentul Comercial și Relaţii Publice ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 • Muncitor, gradul profesional IV, vacant la Compartimentul Comercial și Relaţii Publice ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 • Muncitor, gradul profesional IV, vacant la Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări;
 • Muncitor, gradul profesional II, vacant la Serviciul de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier – Compartimentul Administrare Săli de Sport;
 • Muncitor, gradul profesional IV, vacant la Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări – Compartimentul Publicitate, Locuri de Joacă, Scuar și Mobilier Urban – Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări;
 • Muncitor, gradul profesional IV, vacant la Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări – Compartimentul Publicitate, Locuri de Joacă, Scuar și Mobilier Urban – Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02.2020-17.02.2020, ora 16.30 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 februarie 2020: ora 1000 proba scrisă pentru postul contractual de conducere de șef serviciu și pentru postul contractual de execuţie de inspector de specialitate;
 • 25 februarie 2020: ora 1400 proba practică pentru posturile contractuale de execuţie (muncitori, gradul profesional IV și II);
 • 28 februarie 2020: ora 0900 proba interviu pentru toate posturile scoase la concurs.

Condiţii generale de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/ 2011.

Condiţii specifice de participare pentru postul de șef serviciu:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă ȋn domeniul știinţelor economice;
 • vechime ȋn muncă minim 10 ani;
 • vechime ȋn specialitatea studiilor: minim 5 ani.

Condiţii specifice de participare pentru postul de inspector de specialitate

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă ȋn domeniul știinţelor economice;
 • vechime ȋn muncă minim 5 ani;
 • vechime ȋn specialitatea studiilor: minim 2 ani.

Condiţii specifice de participare pentru posturile de muncitori, gradele profesionale II și IV, după cum urmează:

 • muncitor, gr. prof. II, Serviciul de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier – Compartimentul Administrare Săli de Sport
 • muncitor, gr. prof. IV, Compartimentul Comercial și Relaţii Publice:
 • muncitor, gr. prof. IV, Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări:
 • studii minime absolvite: 8 clase;
 • vechime ȋn muncă minim 10 ani.

Condiţii specifice de participare pentru posturile de muncitori, gradul profesional IV, după cum urmează:

 • muncitor, gr. prof. IV, Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări – Compartimentul Publicitate, Locuri de Joacă, Scuar și Mobilier Urban
 • muncitor, gr. prof. IV, Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări – Compartimentul Publicitate, Locuri de Joacă, Scuar și Mobilier Urban
 • studii minime absolvite: 8 clase;
 • vechime ȋn muncă minim 1 an;

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii publice locale, copie a actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiţiilor specifice de participare, adeverinţele care atestă vechimea ȋn muncă și vechimea ȋn specialitatea studiilor, cazier judiciar, adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare  eliberată de medicul de familie, curriculum vitae.

Dosarele se depun ȋn perioada 04.02.2020-17.02.2020, ora 16.30 la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, str. Republicii nr. 36 B.

Relaţii suplimentare şi bibliografia privind concursul se vor obţine la sediul D.G.D.P.P. Medgidia- secretarul comisiei de concurs insp. R.U. (cam. 3), telefon 0241_814.085.