Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în perioada de 19-23.12.2019, proba scrisă și proba interviu, pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante în cadrul D.G.D.P.P., Primăria mun. Medgidia

Comisia de concurs D.G.D.P.P., având ȋn vedere art. 18 alin. (1) lit. a) şi art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi  a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comunicăm următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de ȋnscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observatii
1 POST VACANT: REFERENT, GR. PROF.IA – SERVICIUL DE GESTIONARE COMPLEX SPORTIV SI HOTELIER
1. STANCIU CARMEN ADMIS  
2. TUDORASCU VALENTINA ADMIS  
3. CARABAS MARIUS-CATALIN ADMIS  
1 POST VACANT: ADMINISTRATOR, GR. PROF.I – SERVICIUL DE GESTIONARE COMPLEX SPORTIV SI HOTELIER
1. MITITELU GABRIELA ADMIS  
2. DOBRICEANU ION ADMIS  
1 POST VACANT: ADMINISTRATOR, GR. PROF.II – SERVICIUL PATRIMONIU SI FOND LOCATIV
1. POPESCU RALUCA-FLORENTINA ADMIS  
2. MIHAI COSTIN-DRAGOS ADMIS  
1 POST VACANT: MUNCITOR, GR. PROF.IV – SERVICIUL DE GESTIONARE COMPLEX SPORTIV SI HOTELIER
1. STOICA DUMITRU ADMIS  
2 POSTURI VACANTE: MUNCITOR, GR. PROF.IV – SERVICIUL AVIZARI INFRASTRUCTURA, REGLEMENTARI RUTIERE SI PARCARI-COMP.INTRETINERE PARCURI
1. RASIM ERDAN ADMIS  
2. ILIESCU PETRICA ADMIS  

 

  • Rezultatul selecţiei dosarelor se notează de către Comisia de concurs cu admis sau respins;
  • Candidaţii declaraţi admişi pentru posturile menţionate vor susţine:

– proba scrisă ȋn data de 19.12.2019, la ora 10.00 pentru posturile vacante de referent, gr. prof. IA și administrator, gr.prof. I și II;

–  proba practică ȋn data de 19.12.2019 la ora 14.00 pentru posturile vacante de muncitor la sediul D.G.D.P.P.;

  • Afişat astăzi, 16.12.2019, ora 16.30 la sediul D.G.D.P.P.