Centralizator nominal al rezultatelor concursului susţinut în data de 22.11.2019 proba scrisă pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție, vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Primăriei Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultat final
 

1.

 

 

Milea Maria

 

Referent superior

 

Contabilitate

 

88

 

91

 

179

 

Admis

 

 

 

 

 

  Comisia de concurs Semnătura

 

 

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Afişat astăzi, 22.11.2019, ora   14,00  la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.