Centralizator nominal al rezultatelor examenului susținut în perioada 27.08.2019, pentru promovarea în clasă a unor funcționari publici din aparatul de specialitate al primarului municipiului Medgidia

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Primăriei Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultat final
1. Dumitrescu Claudia Consilier I/Asistent Compartiment Control Mediu 99,33 98,33 197,66 Admis  
2. Ilieș Monica Consilier I/Asistent Serviciul de Asistență Socială Comunitară 87,66 99,00 186,66 Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Afişat astăzi, 27.08.2019, ora 14,30  la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.