ANUNȚ PUBLIC – Etapa consultării publice – Elaborare P.U.Z., cartier de locuințe pentru tineri

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND ETAPA CONSULTĂRII PUBLICE

cu privire la „Elaborare P.U.Z. delimitat de Canal Dunare Marea Neagră (Nord), Strada Progresului – incinta Port (Est), Drum Acces nr.1 CDMN, Str. Progresului (Sud), Cartier de locuințe pentru tineri – Legea 15/2003 (Vest)”.

Imobilele care au generat planul urbanistic zonal – municipiul medgidia, nr.cad. 105980, 105981, 105734, judeţul Constanța.

Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare si informarea publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, pentru faza de elaborare a propunerilor P.U.Z., delimitat de Canal Dunare Marea Neagră (Nord), Strada Progresului – incinta Port (Est), Drum Acces nr.1 CDMN, Str. Progresului (Sud), Cartier de locuințe pentru tineri – Legea 15/2003 (Vest)”.

Imobilele care au generat planul urbanistic zonal – municipiul medgidia, nr. cad. 105980, 105981, 105734, judeţul Constanța, având ca inițiator, Municipiul Medgidia prin primar Valentin Vrabie.

Materialele pot fi consultate pe site-ul propriu al autorității publice locale (primaria-medgidia.ro) la rubrica „Informații de interes public/Transparența decizională/Informare și consultare publică”.

Etapa consultării publice are loc în perioada  12.08 – 05.09.2019. Dezbaterea publică va avea loc în data de 05 septembrie 2019, ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului Local Medgidia. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: office@primaria-medgidia.ro sau pot înregistra adrese scrise la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul  Primăriei municipiului Medgidia, cu sediul în str. Decebal, nr. 35.

 

AVIZ NR.3

AVIZ NR.4