Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 04 iunie 2019 (proba scrisă) pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia: consilier debutant – Compartiment Autoritate Tutelară, consilier superior – Serviciul Cultură şi inspector debutant – Birou Achiziții

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

pentru care candidează:

 

Compartimentul

Rezultatul selecţiei dosarelor
1. Budur Samson Daniela Consilier debutant Comp. Autoritate Tutelară Admis
2. Dumitraşcu Elena Carmina Consilier debutant Comp. Autoritate Tutelară Admis
3. Elisei Paula Consilier debutant Comp. Autoritate Tutelară Admis
4. Otcuparu Manuela Florentina Consilier debutant Comp. Autoritate Tutelară Admis
5. Pleşoianu Adriana Consilier debutant Comp. Autoritate Tutelară Admis
6. Sisu Valentina Andreea Consilier debutant Comp. Autoritate Tutelară Admis
7. Puşcaşu Loredana Inspector debutant Birou Achiziții Admis
8. Salim Ersan Inspector debutant Birou Achiziții Admis
9. Marianovici Mădălina Paraschiva Inspector debutant Birou Achiziții Admis
10. Vlad Laurențiu Consilier superior Serviciu Cultura Admis

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 04 iunie 2019, ora 10,00  la sediul Primǎriei Municipiului Medgidia.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.