Anunț anulare Procedura Simplificata proprie privind achizitia de ,, Servicii de organizare a 2 editii de Tabera de Pictura Internationala”

  AUTORITATEA CONTRACTANTA: MUNICIPIUL MEDGIDIA

  Adresa: Str. Decebal, nr.35, localitatea Medgidia, judetul Constanta, Cod postal 905600
  Adresa de e-mail: office@primaria-medgidia.ro, tel. 0241/820800,fax 0241/810619

  DENUMIRE CONTRACT: Servicii de organizare a 2 editii de Tabera de Pictura Internationala.

  TIP CONTRACT : Servicii

  COD CPV : Servicii de organizare evenimente culturale- CPV 79952100-3

  CRITERIU DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut

  INVITATIE DE PARTICIPARE NR : 5516/01.03.2019, in conformitate cu normele procedural interne pentru organizarea si desfasurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achizitie publica ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr.2 la Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu valoare estimativa fara T.V.A. mai mica decat cea prevazuta la art.7, Alin.(1)., lit. d), cuprinsa in intervalul de: la 135.060 lei pana la 3.376.500 lei(exclusiv)aprobata prin Dispozita Nr.225/08.03.2019.

  NUMAR DE OFERTE PRIMITE: 0
    VALOAREA ESTIMATIVA TOTALA: 98046,22 Lei
   

  JUSTIFICARE ANULARE: Conform mentiunilor prevazute la art. 5.17.3, lit.a din Procedura proprie simplificata- Servicii incluse Anexa II, in conditiile in care nu a fost depusa nicio oferta, autoritatea contractanta dispune anularea procedurii.

  REPREZENTANTUL AUTORITATII CONTRACTANTE

   

  PRIMAR
  VALENTIN VRABIE