ORDINE DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 31 ianuarie 2019, ora 1700

P R O I E C T

ORDINE  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia

din data de 31 ianuarie 2019, ora 1700

 

 

I . PROIECTE  DE  HOTǍRÂRI  privind :

 

 

  1. Aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor temporare de casă a secţiunii de funcţionare și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2019

Inițiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2019, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Inițiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Rectificarea denumirii Serviciului comunitar de evidență a persoanelor Medgidia

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Aprobarea structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții ale Clubului Sportiv „Medgidia”

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Stabilirea indemnizaţiei lunare pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Medgidia, județul Constanța, începând cu 01 ianuarie 2019

Inițiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Propunerea de acordare a calificativului performanţelor profesionale individuale ale secretarului unității administrativ teritoriale Medgidia, judeţ Constanţa

Inițiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unui bun proprietate publică a Municipiului Medgidia, în scopul scoaterii din funcţiune/casării

Inițiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Aprobarea încetarii aplicabilităţii H.C.L.nr.24/31.03.2016

Inițiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Completarea și modificarea H.C.L. nr.60/23.03.2017 cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Medgidia

Inițiator:Consilier Local, Liviu Chiriță

 

 

II Diverse