Niciun proiect de hotărâre adoptat în ședința ordinară a lunii noiembrie

Vineri, 16 noiembrie, de la ora 09.00, la Primăria Municipiului Medgidia s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului Local Municipal pentru luna în curs.

 

Pe ordinea de zi au fost înscrise cinci proiecte de hotărâre, după cum urmează:          

  1. Revocarea H.C.L. nr.64/24.05.2018 privind modificarea H.C.L. nr.122/26 iulie 2017 referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2018;
  2. Revocarea H.C.L. nr.66/24.05.2018 privind darea în folosință gratuită a terenului din domeniul public al municipiului Medgidia, în vederea construirii și punerii în funcțiune a Sistemului Regional de alimentare cu apă Constanța (Reabilitare sursă Medgidia), Aducțiune Medgidia-Gospodăria de apă Constanța Sud din cadrul ,,Proiectului regional de dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020.
  3. Revocarea H.C.L nr.19/23.02.2017 privind aprobarea strategiei de tarifare pentru perioada 2021-2029 a operatorului S.C. RAJA S.A. Constanța;
  4. Încetarea H.C.L. nr.74/26.06.2013 privind aprobarea solicitării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța privind extinderea strategiei de tarifare 2014-2020, pentru operatorul S.C. RAJA S.A. Constanța;
  5. Revocarea H.C.L. nr.95/31.10.2018 privind revocarea H.C.L. 121/26.07.2018, începând cu 01 ianuarie 2019, prin care s-au stabilit zonele de impozitare și delimitarea acestora în municipiul Medgidia, în vederea aplicării taxelor și impozitelor locale începând cu anul 2018.

Proiectul privind revocarea HCL nr.66/24.05.2018 a fost retras de pe ordinea de zi de inițiator, întrucât era necesar un cvorum de prezență de 13 consilieri, la ședința de azi fiind prezenți doar 12. Proiectele înscrise la punctele 1, 3, 4 și 5 nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi admise, în ședința de astăzi nefiind adoptată nicio hotărâre.

 

 

 

              16 noiembrie 2018

Compartimentul Relații Publice și Presă