Rezultatul la proba scrisă a concursului de promovare susţinut în data de 29.08.2018 pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

   

  Nr.crt

  Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care candidează: Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj proba scrisă

  Admis/Respins pentru proba interviu

  1. Pascu Cristina Şef birou

  Birou Achiziții Publice

  89

  Admis