11 proiecte de hotărâre aprobate în ședința lunii august

Luni, 27 august, consilierii locali au fost convocați în ședința ordinară a lunii în curs. Pe ordinea de zi au fost înscrise 14 proiecte de hotărâre, din care 11 au fost admise. Proiectele: Aprobarea contului de execuție al bugetului local și al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, pe trimestrul II al anului 2018 și Avizarea/aprobarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi admise, în timp ce proiectul referitor la Aprobarea revocării H.C.L.nr.18/23.02.2017 privind revocarea H.C.L. nr.30/21.04.2016 a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator, consilierul Marian Butnaru.

La primul punct s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, iar la punctul următor modificarea organigarmei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia.

Un alt proiect votat în ședința de luni a fost Aprobarea actului adițional nr. 4 la acordul de parteneriat nr.144/2018 și actualizarea sumelor aferente parteneriatului dintre UAT Municipiul Medgidia și Spitalul Municipal Medgidia pentru proiectul  „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Medgidia, str. Ion Creangă, nr.18, lot. 1, Medgidia, județul Constanța” SMIS 115629. Valoarea totală a proiectului este de 16.978.187,84 lei, din care 16.822.773,84 lei contribuția Primăriei Municipiului Medgidia și 155.414 lei reprezintă partea Spitalului Municipal. În ședința lunii august s-a votat și  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei “Construire blocuri locuinte sociale Dezrobirii 6 imobile cu regim de înalțime P+2E și lucrări tehnico edilitare aferente acestora”, cu o valoare totală de 7.731.240 lei inclusiv T.V.A., cu o durată de realizare de 12 luni. Se vor construi 144 de unități locative, spații verzi, locuri de parcare, alei pietonale și drum de acces.

La punctul următor pe ordinea de zi s-a votat aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din municipiul Medgidia, județ Constanța. Acesta va fi utilizat la întocmirea documentațiilor de urbanism, precum și la eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, fiind constituit din hărțile și planurile în format digital ale terenurilor definite ca spații verzi. De asemenea, s-a aprobat și Strategia de dezvoltare locală a Zonelor Urbane Marginalizate (ZUM) din Municipiul Medgidia, ce cuprinde: ZUM barăci Nord, ZUM Grădini Nord, ZUM Cămin C4 și Zonă Funcțională Zona Nord a Municipiului. Strategia include măsuri de intervenție pe o perioadă de trei ani pentru domeniile: infrastructură rutieră, spații  de joacă, infrastructură de locuire, lucrări de reparații și consolidări structurale, precum și cursuri de formare profesională și consiliere, programe de pregătire a cadrelor didactice din școlile din ZUM etc.

Un alt proiect aprobat a fost cel referitor la preluarea din administrarea Consiliului Județean Constanța a tronsonului de drum cuprins între DN 22 C și podul rutier Canal Dunăre Marea Neagră, cu o lungime de 2,547 km.

La ultimul punct s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru realizarea investiției “Modernizare strada Cocorilor, tronsoanele 1 si 2, Municipiul Medgidia,  judetul Constanta”. Valoarea totală a proiectului este de 624.224,444 lei cu TVA, având o durată de realizare de trei luni, incluzând reabilitarea a 395 metri liniari.