Proiectul transfrontalier „Culture Eternity” – aprobat în ședința lunii iulie

 Joi 12 iulie, Consiliul Local Municipal a fost convocat în ședința ordinară a lunii iulie. Pe ordinea de zi au fost propuse spre aprobare șapte proiecte de hotărâre.

La primul punct s-a votat proiectul de hotărâre privind Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2018. S-a avut în vedere introducerea pe lista de investiții a sumei de 5.311.345 lei, reprezentând contractul de finanțare cu privire la proiectul „Reabilitare clădire și sală de sport – Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu’’.

La punctul următor s-a aprobat proiectul de hotărâre privind Aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia, pentru anul 2018.

 De această dată, proiectul referitor la Modificarea și completarea H.C.L. nr.156/19.10.2017 privind aprobarea proiectului „Culture Eternity” finanţat prin România – Bulgaria Cross – Border Cooperation Operational Programme, în parteneriat cu Primăria oraşului Elena –Bulgaria, precum şi a contribuţiei de 2% din bugetul proiectului a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi admis. Programul include șapte județe din România și opt districte din Bulgaria. Acest proiect va aduce în municipiu peste 2 milioane de lei, bani nerambursabili pentru finanțarea Festivalului de Jocuri și Reconstituiri Istorice „Dapyx’’ și a Taberei Internaționale de Pictură „Lucian Grigorescu’’.

În ședința de ieri s-a aprobat și contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli, precum și situaţiilor financiare ale S.C. Apollo Ecoterm SRL Medgidia, pe anul 2017.

Nu au întrunit numărul necesar de voturi proiectele de hotărâre: Aprobarea încetarii aplicabilităţii H.C.L. nr.24/31.03.2016, Avizarea/aprobarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și Aprobarea revocării H.C.L. nr.18/23.02.2017 privind revocarea H.C.L. nr.30/21.04.2016.