Anunț privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 05.06.2018 (proba scrisă), pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de asistent medical, la Compartimentul Asistenţă Medicală Şcolară din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

  Având în vedere prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Funcţia

  pentru care candidează:

  Compartiment

  Rezultatul selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

   

  1.

  NICU CRISTINA Asistent medical Asistenţă Medicală Şcolară Respins

   

  Nu deţine Diploma de Licenţă în specialitate
  2. DAN IRINA Asistent medical Asistenţă Medicală Şcolară Admis

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 05.06.2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor, pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

   Afişat astăzi, 24.05.2018, ora 10.00,  la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

   

   COMISIA DE CONCURS:

  Preşedinte:

          Bostan Muşat Carmen – medic – Comp. Asistenţă Medicală Şcolară

  Membrii:  

        Musceleanu Georgeta – asistent medical principal – Comp. Asistenţă Medicală Şcolară

        Stănescu Carmen Daniela – reprezentant O.A.M.G.M.A.M.R.- Filiala Constanţa

  Secretar:  

          Lazăr Marioara – inspector de specialitate – Comp.Resurse Umane