Anunț de participare – Servicii de organizare evenimente – Festivalul de jocuri și reconstituiri ale diferitelor perioade istorice

  Primăria Municipiului Medgidia intenționează să achiziționeze, în baza dispozițiilor cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, următoarele servicii cuprinse în anexa 2 din Legea 98/2016:

  Descrierea succintă a evenimentului: 

  În vederea promovării Municipiului Medgidia ca obiectiv cultural, precum și introducerea acestuia în circuitele turistice și culturale, în perioada 27 – 30.04.2018 se va organiza Festivalul de jocuri și reconstituiri ale diferitelor perioade istorice. Evenimentul se va desfășura în locația – incinta Complexului Sportiv „Iftimie Ilisei”, pe Stadionul Municipal.

  În acest sens se dorește achiziționarea de servicii pentru eveniment ce constau în minim următoarele activități:

  – organizarea de concerte de muzică pop, folk, rock, populară și etno în cele 4 zile ale festivalului. Concertele vor fi susținute de soliști consacrați la nivel național, ca: Provincialii, Millenium, Prestige Orchestra, Spitalul de Urgență, Vunk, Compact, Orchestra Bot Gros, Ionuț Langa, Laura Olteanu, Ioana Caprariu, Lidia Bejenariu, Nicolae Ciobotariu, Holograf, Andra, Smiley și Loredana.

  – închirierea și montarea scenei cu dotările adecvate – instalație de sunet, instalații de lumini, 3 ecrane cu LED, generator electric (conform caiet de sarcini);

  – focuri de artificii;

  – 5 prezentatori: Dan Cojocaru, Gabi Bădilă, Mircea Taiss, Iuliana Tudor și Daniel Buzdugan.

  Documentele de calificare sunt cele specificate în caietul de sarcini și fișa de date.

  Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: selecția ofertei se va realiza pe baza criteriului: Prețul cel mai scăzut (conform fișei de date).

  Valoarea estimată a acestui contract este de: 673.000 lei, fără TVA.

  În cadrul ofertei se vor specifica, în mod clar, specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini și prezentul Anunț. Prestatorul va transmite toate avizele și acreditările la zi și va respecta legislația românească și europeană în vigoare privind spectacolele în aer liber.

  În cadrul propunerii financiare se vor prezenta Formularul de ofertă financiară care va cuprinde prețurile detaliate astfel:

  • Onorarii artiști, scenă, lumini, sonorizare, ecrane, transport, cazare, masă, artificii, generator electric și orice alte cheltuieli care cad în sarcina achizitorului, conform caietului de sarcini.

  Prețul total va fi exprimat în lei, fără TVA și va cuprinde costurile aferente serviciilor enumerate.

  Modul de prezentare al ofertei: oferta se va prezenta în plic sigilat pe care va fi notat Ofertă pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție Servicii de organizare evenimente prin prestații artistice constând în reconstituiri ale diferitelor perioade istorice în cadrul Festivalului de jocuri și reconstituiri istorice „Dapyx”, Medgidia, ediția a II-a, 2018, numele și adresa beneficiarului, numele ofertantului și mențiunea A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 18.04.2018.

  Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17.04.2018, ora 16.00.

  Garanția de participare: Ofertantul va constitui o garanție de participare în cuantum de 6.730 lei. Garanția se va restitui ofertantului în maxim trei zile de la data semnării contractului.

  Ofertele se vor depune sediul Primăriei Municipiului Medgidia, str.Decebal, nr. 35, la Centrul de Informare pentru Cetățeni, tel. 0241/820. 800, fax 0241/810 619. Relații suplimentare și clarificări se pot obține la nr. de telefon: 0241. 820.800 interior 112.

  Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Achiziții Publice, str.Decebal, nr.35, etaj 1, camera 47,  tel: 0241/820. 800 interior 112, fax 0241/810 619, email: achizitii @primaria-medgidia.ro.

  Documentația aferentă anunțului poate fi descărcată mai jos:

  Invitație de participare

  Caiet de sarcini

  Fișă de date concerte

  Formulare

  Draft contract