Anunț colectiv – Serviciul Taxe și Impozite Locale – Compartiment Executări Silite

    În temeiul art. 47 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilii din anexă.

    Actele administrative pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent. Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 19.02.2018.

    Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț puteți cere lămuriri la compartimentul executări silite, din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia, str. Decebal, nr. 35.