Bugetul municipiului Medgidia și al S.C. Apollo Ecoterm – prezentate în dezbatere publică

Miercuri, 14 februarie 2018, de la ora 11.00 la Primăria Municipiului Medgidia a avut loc dezbaterea publică cu temele: ,,Bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia, pentru anul 2018’’ și „Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Apollo Ecoterm S.R.L. Medgidia, pentru  anul 2018’’.

 Bugetul municipiului a fost prezentat de directorul economic al Primăriei Municipiului Medgidia, doamna Lumnița Ivan. Au fost enumerate obiectivele care au stat la baza întocmirii bugetului și prioritățile avute în vedere de ordonatorul de credite, după cum urmează: dezvoltarea  locală  cu  ajutorul proiectelor şi investiţiilor noi – pentru crearea  de  locuri  de  muncă, îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, protecţia cetăţenilor şi a mediului, funcţionarea  la  nivel  cantitativ  şi  calitativ superior a serviciilor publice precum și susţinerea educaţiei, sănătăţii, culturii, sportului  şi cultelor.

 Pentru anul 2018, bugetul total de venituri și cheltuieli are o prevedere totală de 85.427.822. Cheltuielile bugetului de funcționare sunt în sumă de 65.923.382 lei.

La punctul 2, directorul S.C. Apollo Ecoterm S.R.L., domnul Constantin Sima a prezentat bugetul de venituri și cheltuieli al societății. Cu un total de 94 de angajați, societatea Consiliului Local își propune pentru anul în curs să realizeze următoarele venituri:

  • venituri din furnizarea energiei termice încasate de la client, în valoare totală de 1.100.000 lei, la care se adaugă subvenţia suportată de municipiul Medgidia, în valoare de 600.000 lei (semestrul I);
  • venituri din activitatea de întreţinere spaţii verzi, în valoare totală de 2.100.000 lei;
  • venituri din activitatea de întreţinere drumuri şi infrastructură, în valoare totală de 2.300.000 lei;
  • venituri din lucrări executate şi servicii prestate către treţi, în valoare totală de 600.000 lei;
  • alte venituri din exploatare (venituri din penalităţi pentru neachitarea în termen a creanţelor şi alte venituri din exploatare), în valoare totală de 50.000 lei.

Pentru realizarea veniturilor descrise anterior, vor fi efectuate cheltuieli în valoare totală de 6.750.000 lei.