Rectificarea bugetului local – aprobat în şedinţa de îndată

Consilierii locali din Medgidia au fost convocaţi în şedinţa extraordinară de îndată pentru a aproba proiectul de hotărâre privind  rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2017. Proiectul a fost aprobat în unanimitate de către consilierii prezenţi la şedinţă. Propunerea a avut în vedere repartizarea sumei de 1.100.000  lei din capitolul bugetar  „Alte venituri” pe trimestrul IV în acelaşi capitol, pe trimestrul III. Suma va fi folosită pentru desfăşurarea activităţii de salubrizare din municipiul Medgidia.