Ordinea de zi a ședinței ordinare din 28 septembrie 2016

Miercuri, 28 septembrie 2016, de la ora 17.00, la Primăria Medgidia va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal.
Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâri:

  1. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2016

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2016

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Medgidia, pentru anul 2017

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Aprobarea încetării aplicabilităţii HCL nr.191/18.10.2007

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Aprobarea modificării Anexei nr.3 la procesul verbal nr.1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr.31/2013

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie

6. Aprobarea dezmembrării unui imobil-teren aparținând domeniului privat al municipiului Medgidia

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie

7. Aprobarea repartizării unei unităţi locative aflată în administrarea D.G.D.P.P.

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie

8. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate actualizat și a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiții „Reabilitare tramă stradală 16 km în municipiul Medgidia, județ Constanța”

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie