REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL MEDGIDIA

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Secţiunea 1

Regimul general al Consiliului Local al Municipiului Medgidia ca autoritate a administraţiei publice locale

 

Art. 1 (1) Administraţia publica in unităţile administrativ teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii si al consultării cetăţenilor in problemele locale de interes deosebit…

Descarcă: Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Medgidia