Legea 17/2004 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

În conformitate cu art.6 vânzătorul înregistrează, la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, în vederea aducerii acesteia la cunoştinţa preemptorilor. Cererea este însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele doveditoare prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) În termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria are obligaţia să afişeze timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul său şi, după caz, pe pagina de internet a acesteia.

06.03.2018 – OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN 1

06.03.2018 – OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN 2

06.03.2018 – OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN 3

06.03.2018 – OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN 4

06.03.2018 – OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN 5

06.03.2018 – OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN 6

05.03.2018 – COMUNICARE DE ACCEPTARE

20.02.2018 – OFERTĂ VÂNZARE TEREN

31.01.2018 – OFERTĂ DE VÂNZRE TEREN

22.01.2018 – OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

18.12.2017 – COMUNICARE DE ACCEPTARE

 

Comentariile sunt inchise.