Informatii de Interes Public

Solicitare informaţii. Legislaţie Buletinul informativ (Legea 544/2001) Contracte Buget din toate sursele de venituri
Legea 17/2004
Agricol
Raport privind starea economică, socială și de mediu în Municipiul Medgidia Bilanțuri contabile Situaţia privind datoria publică garantată
Achiziții publice Declaraţii de avere și interese Formulare tip Transparenţă decizională pe Legea 52/2003

Comentariile sunt inchise.