Consultare publică pentru proiectul de hotărâre ” Delegarea gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Medgidia

Consultare publică pentru proiectul de hotărâre

” Delegarea gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Medgidia, pentru activitatile:

–  Reabilitare, modernizare, întreținere şi reparaţii căi transport, precum şi a elementelor de infrastructură urbană, funcţională, ornamentală, decorativă şi recreativă

–  Înfiinţare, reabilitare, amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi publice şi a spaţiilor destinate  stocării, cultivării, înmulţirii şi plantării materialelor dendro-floricole

Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, pentru proiectul de hotarare privind „Delegarea gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Medgidia, pentru activitatile:

–  Reabilitare, modernizare, întreținere şi reparaţii căi transport, precum şi a elementelor de infrastructură urbană, funcţională, ornamentală, decorativă şi recreativă

–  Înfiinţare, reabilitare, amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi publice şi a spaţiilor destinate  stocării, cultivării, înmulţirii şi plantării materialelor dendro-floricole

Materialele pot fi consultate pe site-ul propriu al Primăriei (primaria-medgidia.ro) la rubrica Informații de interes public/Transparenta decizională/Informare si consultare publica, precum şi la  Serviciul Monitorizare Servicii Publice ( cam.14) din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

Etapa consultării publice are loc începând cu data de 03 aprilie 2019.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: office@primaria-medgidia.ro sau prin adrese scrise la Serviciul Monitorizare Servicii Publice, in cadrul Primăriei municipiului Medgidia, cu sediul în str. Decebal, nr. 35.

Dana RAFTU

Sef Serviciu Relatii Publice

Anexa 1la CS – Strazi si trotuare delegate

Anexa 2 la CS – Sp.Verzi delegare

CS delegare drumuri+sp.verzi 2019

Indicatori de performanta drumuri si sp.verzi 2019

Referat specialitate pt.delegare – Sedinta de Consiliu

Regulament delagare drumuri si sp.verzi 2019

Studiu oportunitate – Anexa la HCL

contract final delegare servicii spatii verzi