Nouă proiecte de hotărâre – aprobate în ultima ședință ordinară a acestui an

Vineri, 15 decembrie, la Primăria Medgidia s-a desfășurat ultima ședință ordinară din acest an. Pe ordinea de zi au fost înscrise 11 proiecte de hotărâre, din care două nu au întrunit numărul de voturi pentru a fi admise. Proiectele Aprobarea Studiului de fezabilitate (versiunea noiembrie 2017) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în municipiul Medgidia și a alocării din bugetul local a cofinanțării aferentă Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A Constanța în perioada 2014-2020 și Darea în folosință gratuită a terenului din domeniul public al municipiului Medgidia, în vederea construirii și punerii în funcțiune a Sistemului Regional de alimentare cu apă Constanța (Reabilitare sursa Medgidia. Aducțiune – Gospodăria de apă Constanța Sud) din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020 nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi admise.

La primele două puncte s-a votat Aprobarea contului de execuţie al bugetului local şi al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul III al anului 2017 și Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, pentru anul 2017. Au fost redirecționate sumele prevăzute pentru obiectivele din secțiunea de dezvoltare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli care nu se finalizează anul acesta către secțiunea de funcționare la capitolul Dezvoltare publică. S-a primit, de asemenea pentru capitolul învățământ suma de 580.000, reprezentând cheltuielile judecătorești câștigate de cadrele didactice.

De asemenea, a fost aprobată Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal, pentru anul în curs.

În cadrul ședinței ordinare a fost aprobat proiectul de hotărâre privind constituirea la nivelul municipiului Medgidia a Comisiei locale de ordine publică. Această comisie are printre atribuții asigurarea cooperării dintre instituțiile publice cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, precum și elaborarea planului de ordine și siguranță publică.

De asemenea, a fost aprobat și proiectul privind repartizarea profitului realizat de S.C. Apollo Ecoterm SRL Medgidia în anii 2010, 2011 și 2014, conform prevederilor art. 1 alin (1) din O.G. nr. 64/2001 și a Raportului de inspecție economico-financiară nr. 401/05.09.2017 încheiat de M.F.P. – A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galați – Serviciul de inspecție economico-financiară Galați.

Consilierii locali au aprobat și proiectul privind trecerea a două imobile din domeniul public al UAT Medgidia și administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia în domeniul public al Județului Constanța și în administrarea Consiliului Județean Constanța, pe perioada existenței construcțiilor, cu scopul construirii a două case de tip familial și a înființării unui centru de zi.

În ședința lunii decembrie a fost aprobată și repartizarea a trei unități locative situate în bloc ANL.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *