Bugetul municipiului Medgida nu a trecut de votul consilierilor

Joi, 15 februarie, la Medgidia s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului Local Municipal pentru luna în curs. Pe ordinea de zi au fost înscrise 14 proiecte de hotărâre.

Proiectul privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Medgidia, pe anul 2018 nu a întrunit cvorumul prevăzut de lege. Din această cauză, proiectele de hotărâre referitoare la: aprobarea cofinanțării de 10% reprezentând suma de 1.228.875,70 lei din bugetul local al Municipiului Medgidia pentru dotări cu aparatură medicală la Spitalul Municipal Medgidia, aprobarea numărului maxim de posturi de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav, pentru anul 2018 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC APOLLO ECOTERM S.R.L. Medgidia pe anul 2018 nu au putut fi votate întrucât au legăură cu proiectul privind aprobarea bugetului.

La punctele 3, 4, 5 și 6 s-a aprobat actualizarea devizului, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Valea Dacilor, Grădinița nr. 11, Piticot și Grădinița nr. 3. Proiectele fac parte din Programul Național de Dezvoltare Locală aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare, subprogramul ,,Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”.

De asemenea, s-a aprobat modificarea şi completarea HCL nr. 60/23.03.2017, de aprobare a Înființării Clubului Sportiv Medgidia, modificată și completată prin HCL nr. 61/2017, prin înființarea secției de modelism.

În ședința ordinară a lunii februarie s-au mai aprobat și proiectele privind:

  • acordul Consiliului Local Municipal Medgidia privind aderarea Comunei Mihai Viteazu, județul Constanța la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanţa”
  • aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Medgidia, judeţ Constanţa, conform procesului-verbal de inventariere nr.901/08.02.2018
  • aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren intravilan, domeniu privat al municipiului Medgidia, identificat cadastral cu nr.108742
  • încetarea contractului de concesiune numarul 25/03.02.2014.

În acest context, astăzi, de la ora 15.00 consilierii sunt convocați din nou, în ședință extraordinară de îndată.