• Imaginea

  “Primăria Mun. Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează  concurs la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, ȋn perioada 12.06.2019-14.06.2019, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie …

  Continua sa citesti!

  “Primăria Mun. Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează concurs la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, ȋn perioada 12.06.2019-14.06.2019

 • Imaginea

  Condiții generale: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris …

  Continua sa citesti!

  Scoaterea la concurs a unei funcții contractuale de execuție temporar vacantă de asistent medical, la Compartimentul Asistență Medicală Școlară din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, în data de 03.06.2019 la sediul Primăriei din str.Decebal, nr.35

 • Imaginea

  Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care candidează: Compartiment din cadrul Primăriei Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final   1.     Ceaușu Ionela …

  Continua sa citesti!

  Centralizator nominal al rezultatelor concursului susţinut în data de 15.05.2019 proba scrisă pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia

 • Imaginea

    Nr crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care candidează: Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj  proba scrisă Admis/Respins pentru proba interviu 1. CEAUȘU IONELA Consilier superior CAEDL 69 …

  Continua sa citesti!

  Anunţ privind rezultatele la proba scrisă a concursului, susţinută în data de 15.05.2019 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

 • Imaginea

  Consilier, I, grad profesional debutant, Compartiment Autoritate Tutelară: 1 post  condiţii generale: – candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici …

  Continua sa citesti!

  Primăria municipiului Medgidia A N U N Ţ Ă scoaterea la concurs a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, în intervalul 04-06 iunie 2019

 • Imaginea

  Primăria municipiului Medgidia A N U N Ţ Ă     scoaterea la concurs a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, în intervalul 15-17 mai 2019, …

  Continua sa citesti!

  Primăria municipiului Medgidia anunță scoaterea la concurs a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, în intervalul 15-17 mai 2019

 • Imaginea

  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și instituţiile publice, cu modificările și …

  Continua sa citesti!

  Bibliografie pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției contractuale de execuție de referent, gradul II vacantă la Compartimentul Gestionare Complex Sportiv și Hotelier din cadrul D.G.D.P.P. Medgidia

 • Imaginea

  PRIMǍRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA   Anexa la Proces-verbal privind solutionarea contestatiei nr. 7994/28.03.2019 la reevaluarea probei de interviu sustinuta in data de 28.03.2019         Abilitati de comunicare Capacitate …

  Continua sa citesti!

  Anexa la Proces-verbal privind solutionarea contestatiei nr. 7994/28.03.2019 la reevaluarea probei de interviu sustinuta in data de 28.03.2019

 • Imaginea

    Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care candidează: Compartiment din cadrul Primăriei Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final 1. POPOVICI INESA Consilier debutant …

  Continua sa citesti!

  Centralizator nominal al rezultatelor concursului susţinut în data de 26-28.03.2019 proba scrisă pentru ocuparea unor funcţii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia