Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 20 februarie 2019 (proba scrisă) pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

       Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartimentul Rezultatul selecţiei dosarelor
1. Gheorghe Marius

 

Consilier principal Birou Programe Europene Admis
2. Iosif Eduard

 

Consilier asistent Birou Achizitii Publice Admis
3. Pavel Alina – Elena Consilier superior Compartiment Executari Silite Admis
4. Ciocănel Mircea – Ioan Consilier superior Compartiment Executari Silite Admis
5. Florea Cristian Consilier superior Compartiment Executari Silite Admis
6. Pleşoianu Adriana Consilier juridic debutant Birou Juridic Admis
7. Naim Ruxandra Consilier juridic debutant Birou Juridic Admis
8. Poantă Gabriela Consilier juridic debutant Birou Juridic Admis
9. Fenzi Laris Consilier juridic debutant Birou Juridic Admis
10. Ion Maria Andrada Consilier juridic debutant Birou Juridic Admis
11. Manole Carmen

 

Referent debutant Serviciul Cultură Admis
12. Buzatu Petrişor – Bogdan

 

Referent debutant Serviciul Cultură Admis
13. Paraschiţa Mihaela

 

Referent debutant Serviciul Cultură Admis
14. Răuş Andrei

 

Referent debutant Serviciul Cultură Admis
15. Enache Iulian

 

Consilier superior Serviciul Cultură Admis
16. Ajder Matei – Vlăduţ

 

Consilier superior Serviciul Cultură Admis
17. Păduraru Paula

 

Consilier asistent Compartiment Buget Admis
18. Cruţu Elisabeta

 

Referent debutant Serviciul Cultură Admis
19. Puşcaşu Loredana

 

Consilier asistent Compartiment Buget

Admis

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 20 februarie 2019, ora 10, la sediul Primǎriei Municipiului Medgidia.

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

  • Afişat astăzi, _____________, ora _________, la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

 

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

 

Preşedinte: Buzoianu Oana – şef birou

 

Membrii:    Rădulescu Simona – şef birou

 

                                Frunză Roland – Instituţia Prefectului Constanţa, reprezentant A.N.F.P.

 

Secretar:     Anghel Mădălina Adriana – Resurse Umane