Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 15 mai 2019 (proba scrisă) pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia: consilier superior – Compartiment Analiză și Elaborare Documente Consiliul Local

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartimentul Rezultatul selecţiei dosarelor
1. Ceaușu Ionela Consilier superior AEDCL Admis
2. Ciocioc Marius Iulian Consilier superior AEDCL Respins

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 15 mai 2019, ora 10, la sediul Primǎriei Municipiului Medgidia.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

  • Afişat astăzi, 09.05.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

 

Preşedinte: Prunău Elena Daniela – şef serviciu

 

Membrii:    Pascu Cristina – şef birou

 

        Frunză Roland – Instituţia Prefectului Constanţa, reprezentant A.N.F.P.

 

Secretar:     Anghel Mădălina Adriana