Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 05 martie 2019 (proba scrisă) pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia: consilier juridic, grad profesional superior – Birou Juridic

 PRIMǍRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 05 martie 2019 (proba scrisă) pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia: consilier juridic, grad profesional superior – Birou Juridic

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartimentul Rezultatul selecţiei dosarelor
1. Cicio Stere Consilier juridic superior Birou Juridic Admis

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 05 martie 2019, ora 10, la sediul Primǎriei Municipiului Medgidia.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

  • Afişat astăzi, 04 martie, ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

 

Preşedinte: Buzoianu Oana – şef Birou Juridic

 

Membrii:    Dana Prunău – şef Serviciu Administraţie Publică Locală

 

Cimpoiaşu Veronica – Instituţia Prefectului Constanţa, reprezentant A.N.F.P.

 

Secretar:     Anghel Mădălina Adriana, şef Birou Resurse Umane