Rezultate probă scrisa, proba interviu și rezultat final la examenul de promovare în grad profesional

Rezultate probă scrisă a examenului de promovare în grad profesional susţinut în data de 27.11.2018 pentru funcţiile publice din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

 

Nr

crt

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1. Buhus Tudora Consilier superior Birou Resurse Umane 91,50 ADMIS
2. Burlacu Iuliana Consilier  principal Compartiment Centru de Informare Cetateni 89,33 ADMIS
3. Mitrea Cameluta Consilier superior Compartiment Stare Civila 90,00 ADMIS
4. Panţuru Niculina Consilier superior Serviciul Impozite si Taxe Locale 94,00 ADMIS

 

 

Rezultate probă interviu a examenului de promovare în grad profesional susţinut în data de 27.11.2018 pentru funcţiile publice din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

 

Nr

crt

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1. Buhuş Tudora Consilier superior Birou Resurse Umane 96,33 ADMIS
2. Burlacu Iuliana Consilier  principal Compartiment Centru de Informare Cetăţeni 91,00 ADMIS
3. Mitrea Cameluţa Consilier superior Compartiment Stare Civilă 94,33 ADMIS
4. Panţuru Niculina Consilier superior Serviciul Impozite şi Taxe Locale 93,50 ADMIS

 

 

Observaţii:

Proba de interviu s-a susţinut în data de 27.11.2018, în baza cererilor nr.30096, 30098, 30100,30101/27.11.2018.

 

 

 

Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional susţinut în data de 27.11.2018 pentru funcţiile publice din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

  

Nr

crt

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 final

Rezultat
1. Buhuş Tudora Consilier superior Birou Resurse Umane 187,83 ADMIS
2. Panţuru Niculina Consilier superior Serviciul Impozite şi Taxe Locale 187,50 ADMIS
3. Mitrea Cameluţa Consilier superior Compartiment Stare Civilă 184,33 ADMIS
4. Burlacu Iuliana Consilier principal Compartiment Centru Informare Cetăţeni 180,33 ADMIS