ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 20 decembrie 2018, ora 11.00

 

P R O I E C T

ORDINE  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia

din data de 20 decembrie 2018, ora 11.00

 

 

 

I . PROIECTE  DE  HOTǍRÂRI  privind :

 

 

  1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale, precum si a procedurii privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Medgidia, pentru anul 2019

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Revocarea H.C.L nr.19/23.02.2017

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Incetarea H.C.L. nr.74/26.06.2013

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Revocarea H.C.L. nr.95/31.10.2018

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Incetarea aplicabilităţii H.C.L. nr.24/31.03.2016

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 

  1. Aprobarea structurii organizatorice, organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv “Medgidia”

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Desemnarea administratorului special al SC APOLLO ECOTERM SRL si stabilirea remuneratiei acestuia

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 

II .Diverse